(0)
(0)
Nieuws overzicht

Muziekpublique presenteert zijn nieuw album : Jola

Een echte lila als leidraad van het album.
30 maart 2020

Met een veertigtal Gnawa muzikanten die er wonen, wordt Brussel beschouwd als de Europese hoofdstad van de Gnawa. Na 20 jaar van gnawa in Brussel brengt het JOLA-project hen voor het eerst samen in een album dat de Brusselse gnawa-wereld weerspiegelt.

In het Marokkaans Arabische dialect duidt “JOLA” (“de ronde”) een noodzakelijke fase aan van de initiatie tot de tagnawit (“de weg van de Gnawa”). Hoewel elke leerling een opleiding bij een specifieke meester volgt, wordt zijn opleiding pas als voltooid beschouwd als hij alleen de ronde langs de Gnawa heeft gedaan door van stad naar stad te reizen om andere muzikanten te ontmoeten, andere technieken te leren, andere klankwerelden te ontdekken of andere manieren van denken. Dit album nodigt de luisteraar uit om Gnawa uit verschillende steden te ontmoeten die in Brussel zijn komen wonen.

De structuur van het album volgt die van een līla (“nacht”, het nachtelijke ritueel van de Gnawa): stap voor stap volgt de luisteraar de muzikanten op een spirituele inwijdingsreis, wiegend op de ostinati van de guembri. De līla is opgebouwd rond een repertoire dat in vier hoofdonderdelen verdeeld is, die elk verbonden zijn met een specifieke gebeurtenis: het offer (ḏbīḥa); de getrommelde parade (‘āda); de amuserende dansen (frāǧa); en de trance van bezetenheid (de mlūk).

Het album is het resultaat van het doctoraatswerk van musicologe Hélène Sechehaye in het kader van haar scriptie aan de Université Libre de Bruxelles en de Université Jean Monnet. Het album bevat een tekstboekje met uitgebreide uitleg over de gnawa gemeenschap en haar repertoire. Met het album JOLA zal dit culturele erfgoed geen geheimen voor je meer kennen.

Meer info : Jola – Hidden Gnawa Music in Brussels