(0)
(0)
Concerten overzicht

Laïla Amezian

Les Sheikhs Shikhats & B’net Chaabi
Op Donderdag 6 mei 2021 - 20h00
Molière Theater - Naamsepoortgalerij, Bolwerksquare 3, 1050 Brussel
DON 06/05

In the Name Of is een muzikale en poëtische beschouwing van wat we allemaal doen in naam van ideologieën, principes, tradities en andere geloofsovertuigingen. Kortom, in naam van alles dat ons ervan weerhoudt zelf na te denken. De muziek van Laïla Amezian en Fabian Fiorini werd bewerkt en gecomponeerd op de hedendaagse poëzie van Taha Adnan, een dichter die zijn belgitude uitdrukt in zijn moedertaal, het Arabisch. Het resultaat ontstaat daar waar de wegen van het ballingschap elkaar kruisen. Een muzikale samensmelting van Arabische traditie en westerse harmonieën voor een identiteit in wording die steunt op onze eigen overtuigingen en onze eigen keuzes.

Tekst, taal, een verhaal van ballingschap

Het centrale thema in het werk van Taha is de diaspora, ballingschap, identiteit, je eigen/onze belgitude, … Het gaat over ballingschap en meer bepaald de verschillende vormen van ballingschap in een wereld waar de zon lang niet overal schijnt. Nu eens melancholisch en zwart, dan weer vlijmscherp en sarcastisch.
Hij pleit voor een Belgische literatuur in het Arabisch of een Arabische literatuur van België. Op die manier benadrukt hij dat de Arabische taal kan vertellen over de Belgische identiteit en zelfs kan bijdragen tot een meerlagige Belgische identiteit.
Taha drukt zijn ongerustheid in het Arabisch vrijer uit, met meer diepgang, oprechtheid en nuance.
Hij schrijft over actuele onderwerpen, maar altijd met een filosofische inslag die aanzet tot zelfreflectie. Op basis daarvan selecteerde Laïla de passages die op muziek werden gezet.

Een stem, muziek en snaren die een verhaal vertellen

De stem van Laïla echoot de gedichten, en haar melodieën gaan een muzikale dialoog aan die verteld wordt door de dichtgeknepen, schurende en dan weer kloppende snaren.
De arrangementen voor de piano en het atypische strijkersensemble verkennen de westerse harmonieën en de Arabische traditie waarop de composities geïnspireerd zijn.
Muziek die zowel hedendaags is als doordrenkt van tradities die nog steeds erg aanwezig zijn in ons. Net als ons leven is het een voortdurende zoektocht naar evenwicht, maar dan op het ritme van de muzikale spanningen. Een zoektocht die ons meeneemt naar een plek waar wegen elkaar kruisen.

Foto: ©Didjiemde

Geniet van veel voordelen en kortingen

Lid worden